Implantologie

Een gezond gebit heeft 32 tanden en kiezen. Wij helpen u graag met al ons engagement al uw tanden en kiezen in gezond tandvlees te behouden. Maar geen angst: indien bij u een of meerdere tanden en/of kiezen ontbreken of door een slechte prognose tanden en/of kiezen niet behouden kunnen worden, kunnen implantaten met kroon een goede oplossing zijn.

Wat spreekt voor een implantaat?
Een implantaat vervangt de ontbrekende tand zonder dat er schade wordt toegebracht aan de naastliggende tanden en of kiezen, zoals het geval is bij conventioneel brugwerk. Een implantaat vervangt ook de tandwortel en voorkomt het slinken van het kaakbot. Implantaten zorgen voor meer comfort dan een ‘plaatje’ en geven in de regel meer vertrouwen doordat praten en eten weer wordt zoals het was. Zo vervangen implantaten de verloren gegane tanden en kiezen op een zeer natuurlijke manier. Het ziet eruit en voelt als uw eigen tanden.

Volledige prothese en plaatje
Een gewoon kunstgebit heeft wel eens onvoldoende houvast op de kaak. Dit kan heel lastig zijn bij het praten of eten. Implantaten kunnen ervoor zorgen, dat de prothese met een klik vaster zit en u meer zekerheid voelt. Zorgvuldig onderzoek is de basis voor een goed behandelresultaat.

95% van de implantaten is na 10 jaar nog in functie. Een mooi succes. Maar dit betekent niet, dat implantaten ook voor u de beste oplossing bieden. Uitvoerig onderzoek en advies bij de implantoloog/parodontoloog zijn zinvol. Wij bij de Paropraktijk Heerhugowaad nemen de tijd voor u.

Gezond tandvlees
Gezond tandvlees is belangrijk voor en na het plaatsen van implantaten. Als uw tandvlees ontstoken is (als u parodontitis heeft), moet dit eerst succesvol behandeld zijn en onder controle blijven, voordat implantaten geplaatst kunnen worden. Anders is de kans groot dat ook het tandvlees rond het implantaat sneller ontstoken raakt, dat een “peri-implantitis” ontstaat. Een goede mondhygiëne en regelmatige professionele nazorg (minimaal 2 keer per jaar) zijn zeer belangrijk voor een succesvol implantaat.

ParoPraktijk
Vraag uw tandarts gerust om een doorverwijzing naar de ParoPraktijk Heerhugowaard.
Wij bekijken dan of implantaten ook voor u geschikt zijn.