Implantologie

Behandeling

Het implantaat
Een tandheelkundig implantaat is een kunsttandwortel. Deze is in het kaakbot vastgeschroefd en steekt boven het tandvlees uit. Op een implantaat wordt een kroon of brug bevestigd of er kan een prothese op vastgeklikt worden. Een implantaat is meestal gemaakt van metaal (titanium) en heeft een speciale oppervlaktelaag die een hechte verbinding mogelijk maakt met het kaakbot.

Behandelstappen
Op basis van een zeer uitvoerig onderzoek voert u een intake gesprek met de tandarts -parodontoloog. Net als bij de parodontologie leidt dit tot een behandelplan en begroting. En ook hier beslist u of u behandeld wilt worden. De tandarts -parodontoloog begeleidt u bij het hele traject van voorbehandeling via plaatsing van het implantaat tot de evaluatie. Als u dat wilt, kan uw eigen tandarts de tandvervanging op het implantaat (kroon, brug, drukknopprothese) uitvoeren.

1.Eerste onderzoek
Heeft u voldoende kaakbot, is uw tandvlees gezond, hoe sluiten de kaken op elkaar, hoe is uw gezondheid, wat zijn uw wensen, zijn er alternatieven: hierin gaan we ons verdiepen om tot een goed advies te komen. Tijdens het eerste consult wordt bekeken of het mogelijk en wenselijk is om een implantaat te plaatsen. Er wordt in de mond onderzoek gedaan en tegelijk wordt de conditie van uw tandvlees beoordeeld. Gezond tandvlees is een belangrijke voorwaarde voor het plaatsen van implantaten. Aanvullend op het onderzoek worden röntgenfoto’s gemaakt. Of een implantaat werkelijk geplaatst kan worden, is afhankelijk van de hoeveelheid kaakbot. Er dient voldoende bot in hoogte en breedte én van voldoende kwaliteit aanwezig te zijn. Indien er sprake is van onvoldoende bot kan door middel van diverse bot-regeneratietechnieken nieuw bot worden aangemaakt. Vervolgens wordt er informatie gegeven over de bevindingen en wordt de planning voor een eventuele behandeling gemaakt en besproken. Tevens geeft de implantoloog een globale begroting van de kosten van behandeling.

2.Aanvullend onderzoek
Het kan nodig zijn om afdrukken te maken. Studiemodellen helpen bij de planning. In speciale gevallen is een driedimensionale röntgenscan noodzakelijk.

Afdrukken maken
Voor een implantologische behandeling wordt in sommige gevallen een afdruk van het gebit gemaakt ten behoeve van gebitsmodellen. Deze modellen worden gebruikt voor het maken van uitgebreidere behandelplannen en dienen ook voor eventueel noodzakelijk overleg tussen uw tandarts en de ParoPraktijk Heerhugowaard. De modellen kunnen ook worden gebruikt voor het vervaardigen van een plastic plaatje dat helpt bij het plaatsen van implantaten (boormal).

3.Implantatie

Onder plaatselijke verdoving wordt in het bot een gaatje gemaakt, waar het implantaat precies in past.

4.Genezing
Het kaakbot krijgt 2 tot 6 maanden de tijd om tegen het implantaat aan te groeien.
In die tijd mag het implantaat niet tot zeer weinig belast worden. Als u dat wenst, kunt u in deze periode een tijdelijke en gedeeltelijke prothese dragen. Vaak zal het implantaat na plaatsing direct in de mond zichtbaar zijn.
Indien te weinig bot aanwezig is om een implantaat te ondersteunen, dient door middel van één van de bot-regeneratietechnieken nieuw bot te worden gecreëerd. Dit gebeurt meestal vóór, soms tegelijk met het plaatsen van het implantaat en wordt dan tijdens de heling onder het tandvlees gelaten. Na een aantal maanden wordt het implantaat geplaatst of vrij gelegd. Er wordt vaak een tijdelijke kroon of brug geplaatst zodat het tandvlees mooi kan genezen.

5.Vervaardiging suprastructuur
Opbouw en tandvervanging worden op het implantaat geplaatst.
Zodra het implantaat goed in het kaakbot is vastgegroeid, kan de kroon, brug of prothese op het implantaat vervaardigd worden. Deze fase wordt door uw tandarts of door ons uitgevoerd. Met de betreffende tandarts vindt uitgebreid overleg plaats.

6.Regelmatige controle, nazorg en mondhygiëne minimaal 2x per jaar
Gezond tandvlees is belangrijk voor het behoud van implantaten en het voorkomen van peri-implantitis (een ontsteking van tandvlees en bot rond het implantaat).

Succes
Het succes van implantaten is over het algemeen erg groot. Het is afhankelijk van een goede algemene gezondheid van de patiënt en ook dient de mondholte vrij te zijn van ontstekingsprocessen, vooral van ontstekingen van het tandvlees. Daarom zal bij een eerste consult hieraan ruimschoots aandacht besteed worden. En daarom is ook na het plaatsen van implantaten uw mondhygiënistische zorg zo belangrijk. Het succes van een implantaat is tevens afhankelijk van het rookgedrag. Het blijkt uit onderzoek dat roken het resultaat sterk negatief beïnvloedt. Gezond tandvlees is belangrijk voor het behoud van implantaten en het voorkomen van peri-implantitis (een ontsteking van tandvlees en bot rond het implantaat). In een klein aantal gevallen gaat een implantaat verloren omdat er geen hechte verbinding ontstaat tussen het kaakbot en het implantaat. Het implantaat dient dan vervangen te worden door een ander implantaat. Omdat iedere persoon uniek is, kan het succesvol plaatsen van een implantaat niet gegarandeerd worden. Implantaten zijn in comfort, gemak en duurzaamheid een zeer goed behandelalternatief.