Parodontitis

Heeft u
• bloedend en/of ontstoken tandvlees
• slechte adem
• teruggetrokken tandvlees
• loszittende tanden of kiezen
• uitgezakte tanden of ineens ruimtes tussen de tanden
• Is op röntgenfoto’s botafbraak geconstateerd
Dan heeft u waarschijnlijk parodontitis.

Wat is parodontitis?
Parodontitis is een ontsteking van het tandvlees ,veroorzaakt door bacteriën. Deze ontsteking ontstaat wanneer bacteriën zich ophopen op tanden en kiezen en tandplaque vormen langs de tandvleesrand. Een niet effectieve dagelijkse gebitsverzorging kan daar de oorzaak van zijn. De ontsteking begint in de tandvleesrand rondom de tanden en kiezen en breidt zich uit naar het onderliggende bot. Wanneer het bot wordt aangetast, ontstaat er een diepe opening tussen het tandvlees en het worteloppervlak van de tanden en kiezen. Deze spleetvormige opening wordt pocket genoemd. Naarmate deze pocket dieper wordt, neemt de schade aan het kaakbot toe. Het tandvlees bloedt, de tanden worden langer en tanden en kiezen raken hun houvast kwijt. Met de tijd kunnen tanden en kiezen los gaan staan. Parodontitis gaat, op enkele uitzonderingen na, zelden gepaard met hevige pijn.

Parodontitis brengt ook risico’s mee voor de algemene gezondheid en verhoogt het risico op hart- en vaatziekten.
Stop parodontitis: maak tijdig een afspraak bij de parodontoloog.

Parodontitis veroorzaakt meestal geen pijnklachten. Daarom is het van belang, dat u regelmatig uw tandarts of mondhygiëniste bezoekt. Deze kan vaststellen of u parodontitis heeft. Als u om een doorverwijzing vraagt, kunnen wij door middel van een uitgebreid onderzoek zien of en in welke mate u parodontitis heeft. Op basis van dit onderzoek stellen wij graag een behandelplan voor u samen.

Wie krijgt parodontitis?
Parodontitis kan ontstaan bij iedereen die tanden, kiezen of implantaten heeft. De kans op het ontstaan van parodontitis neemt toe met de leeftijd. Plaque en andere factoren bepalen of u parodontitis krijgt en in welke mate.
Tandplaque als oorzaak van parodontitis: tandplaque bestaat voornamelijk uit bacteriën. Zonder bacteriën ontstaat geen parodontitis. Sommige bacteriën zijn bijzonder agressief en vergroten het risico op het ontstaan van ernstige parodontitis. Niet alleen de hoeveelheid, maar ook de samenstelling van plaque op tanden en kiezen speelt een rol.

Wat bevordert parodontitis?
Roken

Als u rookt, is de kans drie keer zo groot dat u parodontitis heeft. Verder is het resultaat van de parodontologische behandeling bij rokers duidelijk minder goed en minder stabiel. De kans om na behandeling van parodontitis weer ontstoken tandvlees te krijgen, is negen keer hoger bij mensen die roken dan bij niet-rokers.

Diabetes
Slecht ingestelde diabetes kan het ontstaan van parodontitis bevorderen.

Stress, voeding en knarsen
Deze drie factoren kunnen invloed hebben op het ontstaan en de ontwikkeling van parodontitis.

Parodontitis als risico voor de algehele gezondheid
Ontstoken tandvlees is net een diepe wond. De negatieve effecten van deze ontsteking kunnen ook op andere plaatsen in het lichaam voor schade zorgen: het risico op hart- en vaatziekten wordt verhoogd. Parodontitis staat ook de stabilisatie van de gezondheid bij patiënten met diabetes of met chronische longaandoeningen in de weg. Reden genoeg om parodontitis te behandelen.