Service & voorbeelden

Als u een patiënt verwijst, kunt u gebruik maken van ons verwijsformulier. Dit kunt u via telefoon, fax of mail aanvragen. U kunt ook onze website gebruiken. U wordt als doorverwijzer tijdens het hele behandelingstraject schriftelijk en/of mondeling geïnformeerd over zaken als diagnostiek, behandelingsplan, voortgang en herbeoordelingen. Uw patiënt wordt tijdens het eerste uitvoerige bezoek -of tijdens een aparte zitting- op de hoogte gebracht van het behandelingsplan en de te verwachten kosten.

Na de behandeling wordt de patiënt, zodra een stabiele situatie bereikt
is, terugverwezen naar u. 

Op onze website www.parohhw.nl vindt u vele interessante onderwerpen:
• informatie over parodontitis en preventie, ook voor uw patiënten
• informatie over de praktijk
• voorbeelden uit eigen praktijk
• seminars / case besprekingen

Wij beantwoorden graag uw vragen betreffende behandeling van uw patiënten. Telefonisch of via email kan een snelle afspraak hiervoor worden gemaakt. U bent te allen tijde van harte welkom voor een gesprek in onze praktijk. 

Voorbeelden voor de Verwijzer
De volgende voorbeelden uit eigen praktijk laten zien wat onder gunstige omstandigheden mogelijk is.

Recessie
1. Techniek: bindweefseltransplantaat

before                                                                            2 years

2. Techniek: laterale flap

before                                                                          11 years

Ondiep vestibulum
Techniek: free gingival graaft

before                                                                          2years

Periimplantitis
1. Techniek: chirurgie afsluitend met free gingival graaft

before                                                                          2years 
 7mm pockets                                                             2-3mm

Agressieve parodontitis (GSPAP)
Techniek: Niet chirurgisch!
Initiële therapie, slimline, twee maandelijkse recall gedurende twee jaar.

Before                                                                          3years

Gemiddeld 11mm pockets 3-4 mm pockets

Before                                                                          3years
Botdefect regeneratie