Nazorg

Elke dag alle tandplak van tanden en kiezen verwijderen.
Na de behandeling van uw parodontitis is het belangrijk dat uw tanden, kiezen en pockets niet weer met bacteriën worden bedekt. Uw tandvlees raakt anders weer ontstoken.

Dagelijkse perfecte mondhygiëne en een op uw mondgezondheid afgestemde professionele nazorg houdt uw tandvlees ontstekingsvrij. De mondhygiënistische zorg na parodontitis vindt plaats om de 3 à 6 maanden. Dit hangt af van uw mondgezondheid. Bij een nazorgbehandeling wordt uw parodontium gecontroleerd en krijgt u informatie en begeleiding bij het optimaal verzorgen van uw tanden en kiezen. Verder voert de mondhygiëniste een zorgvuldige reiniging uit boven en onder het tandvlees van uw tanden en kiezen. Een dergelijke behandeling is gemakkelijker en effectiever als de pockets ondiep zijn.

De nazorg kan een mondhygiënist van de ParoPraktijk Heerhugowaard, maar ook de mondhygiënist van de verwijzende tandarts dan wel een vrijgevestigde mondhygiënist waarmee de tandarts samenwerkt, uitvoeren.

Zonder een zorgvuldig en frequent uitgevoerde nazorgbehandeling kan een stabiel resultaat op lange termijn niet gehandhaafd blijven!