Tarieven

Na uw eerste bezoek bij de ParoPraktijk Heerhugowaard krijgt u een begroting mee gebaseerd op het behandelplan, opgesteld door de tandarts-parodontoloog/ implantoloog Peter Holtkamp. Daarbij hanteren wij de codes en tarieven die door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn bepaald en goedgekeurd. Deze codes zijn voor iedereen gelijk.

Voor de actuele tarievenlijst zie: www.vergelijkmondzorg.nl/tandartstarieven/tandartstarieven-2018

Wat wordt er vergoed?
U kunt op basis van de begroting die u van ons meekrijgt, navraag doen bij uw ziektekostenverzekeraar welke UPT-codes u vergoed krijgt.
Als u naast uw basisverzekering aanvullend verzekerd bent voor tandheelkundige hulp kan een (groot) deel van de kosten door uw ziektekostenverzekeraar worden vergoed.